Styrereferat 19. november 2013

Tilstede: Harald, Terje, Inger, Joakim, Nikolai, Pablo, Camilla og Kristin


Sak 1: Konsert

-Gjennomgang av budsjett og regnskap. Med sponsormidler og det som velforenigen satte av til konserten, går vi i overskudd med kr. 21718.- Dette føres videre til neste års konsert.

- Flere negative tilbakemeldinger vedr. ansiksmaler. Vi velger en annen neste gang

- Scene: liten men sjarmerende. Gratis

- Breakdance: vansker for noen å se pga dans på grusen

- Lyd: utfordringer i forhold til lyd og utstyr. Vi må ha bedre utstyr til neste konsert og en lydmann. Evt mulighet for å låne utstyr av Søgne Kommune.

- Tidspunkt: mulighet for å legge det senere i august pga skoleferie. Sette opp dato etter at artister er på plass. Vi ønsker ikke å arrangere i helg

- Pressedekning: skuffet over Budstikkas dekning. De måtte purres på. Søgne Fritidsnytt; vi skrev selv og sendte inn bilder. Ønskelig at de dekker konserten.

- Kiosk: veldig bra salg. Travelt. Til neste år må kioskarbeidet rulleres på. Ha flere som stiller. Alt salg på konserten skal være i regi av velforeningen. Kun voksne i kiosken til å håndtere pengene.

- Hva skal overskuddet brukes til? Neste års konsert. Forbedringer og artister

- Neste år: ønske om å budsjettere med kr. 10000,- på årsmøtet. Harald, Joakim og Inger ønsker å fortsette i arbeidsgruppa.


Sak 2: Isbanen

- Isbanen skal klargjøres for vinteren. Det er målt med laser at den heller mye.

- Repstad skal rette opp og planere

- Frode Kvamme har hovedansvaret for isbanen, men det trengs flere som kan hjelpe til å skuffe snø og vanne. Interesserte kan ta direkte kontakt med Frode Kvamme eller til Kristin.

- Grill: må få lokk på denne og den må boltes fast. Kristin snakker med Asbjørn og vaktmester om det.


Sak 3: Kattehold

Velforeningen har fått brev fra Kommunelegen. Søgne Kommune har fått klage fra en beboer på Vedderheia vedr. kattehold og mye kattedritt. Velforeningen har lagt retningslinjer hvor vi anbefaler at hver husstand ikke har flere enn 2 voksne katter og at alle dyreeiere tar ansvar for sine dyr.

Kristin sender et svar til Søgne Kommune hvor det informeres om vedtak vi har gjort i forhold til slike problemer. Vi kan kun henstille til hvordan vi ønsker det. Kommunen må ta det videre dersom det ikke er tilfredsstillende svar.


Sak 4: Anonyme henvendelser

Det er sendt melding via Facebook til flere beboere med anklager mot en navngitt person. Profilen må Facebook er sannsynligvis "falsk"

Hva gjør vi i en slik situasjon?

Velforeningen oppfordrer alle til å oppgi navn ved henvendelser. I straffesaker henviser vi til Politiet.


Sak 5: Plan for neste år

Hvem ønsker å gå ut av styret?

Leder: Kristin

Sone 1: Lise

Sone 5: Harald

Sone 6: Joakim

Sone 3 mangler soneleder

Vi trenger 4 soneledere. Hvordan arbeidsoppgaver skal fordeles må diskuteres.


Sak 6: Utbetaling av lønn

Alle soneledere sender kontonummer til kasserer


Sak 7: Trafikk

Mailkorrespondanse mellom velforeningen og Nullvisjon. Vi har fått tilsendt flere brosjyrer på vedlegg. Vi ønsker å dele ut gratis reflekser og brosjyre"Fart i boligområder" i alle postkasser.

Camilla sender mail til Nullvisjon for å få gang i refleksaksjon.

Kristin ringer til Inge Os i AKT for å få svar vedr. økning av størrelse på fartsdumper

  

Sak 8: Søknad om bom på sykkel og gangsti i Vedderheiakrysset

Vi har fått avslag på søknad om bom. Vi aksepterer dette og jobber ikke videre med denne saken.

  

Sak 9: Ballbingen

Dekket blir vurdert før vinteren i forhold til om det bør skiftes. Det er Søgne Kommune som sender en ekspert. Ut fra dette svaret bestemmer vi om skifte av dekket skal være årsmøtesak.

Lysene virker ikke. Kristin har tatt kontakt med Agder Energi og gjør det igjen.

Nikolai undersøker tidsuret.

Magne Haugland har sendt oss en bekreftelser på at eier av ballbingen er Vedderheia velforening. Bingen er fra 2001.

  

Sak 10: Brønnøysundregisteret

Camilla ordner med innmelding.

 

Sak 11: Voksenfest

Få som var påmeldt til festen og den ble avlyst.

Vi må tenke nytt. Hva ønsker beboerne at skal være av aktiviteter for den voksne befolkningen?

 
Sak 12: Julegrantenning

Ønske om dette på isbanen. Vedderheia Nord velforening tar ansvar for det